PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

Aparat fotograficzny stanowi podstawowe, nie­raz dość kosztowne wypsażenie fotoamatora i nie należy go kupować dla zaspokojenia potrzeby chwili, lecz z myślą o dłuższym użytkowaniu. Dla­tego zapoznamy się w pierwszej kolejności z obecnie używanymi formata­mi zdjęć, z możliwościami, które one stwarzają i z formami wykonania odpowiednich materiałów światłoczułych. Podobnie jak amunicja, która musi być dopasowana do rodzaju broni i do zamierzonego celu, materiał światłoczuły zdjęciowy musi być także dopasowany do aparatu fotograficz­nego i do warunków wykonywania zdjęć. Zespół współpracujących ze sobą czynników: sprzętu fotograficznego, materiału światłoczułego, a czę­sto takie sposobu obróbki fotograficznej, nazywa się systemem fotogra­ficznym.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!