PODSTAWOWE ZNACZENIE

Trudno zresztą określić, jak wielkie zasoby surowców na świecie są istotne z punktu widzenia potrzeb współ­czesnej gospodarki. Ich ocena jest uzależniona od wiedzy geologicznej, stosowanych technik wydobycia, a przede wszystkim cen. Im wyższe są ceny surowców, tym niższy jest próg opłacalności wydobycia, a zatem więcej złóż moż­na potraktować jako dostępne i ekonomicznie opłacalne do pozyskania. Działaniem tego mechanizmu można wy­tłumaczyć fakt, że w latach 70. i 80. notowano stabilny, a nawet rosnący stan rezerw surowców mineralnych, mi­mo znacznego ich wydobycia, zaś w latach 90. rezerwy su­rowców malały. Oceny stanu rezerw surowców mineral­nych są zatem względne i zależą od sytuacji w gospodar­ce globalnej. Podstawowe znaczenie dla współczesnej gospodarki mają surowce energetyczne, co wynika z kluczowej roli energii dla wszystkich rodzajów produkcji. Wpraw­dzie jej energochłonność spada, ale ciągle jest znaczna.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)