PODSTAWY KINEMATOGRAFII AMATORSKIEJ

Zasada kinematografii polega na og!qdaniu, w powiększeniu na ekranie szeregu obrazów fotograficznych wykonanych kolejno w odstę­pach czasu nie dłuższych niż Vl6 sekundy. Obrazy’te sq fotografowane w aparacie nazywanym kamerą filmową na taśmie materiału światłoczu­łego, zwanej taśmq filmowq. przesuwającej się automatycznie w płasz­czyźnie obrazu optycznego utworzonego przez obiektyw fotograficzny. Ruch taśmy nie jest ciqg!y. lecz skokowy tj. taśma zatrzymuie się n.er^ chomo za obiektem, np. na ‚fe. ‘As sekundy lub na czas jeszcze krótszy i wtedy działa na niq obraz optyczny, tworzqc w warstwach emul­sji obrazy utajone.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)