POROZUMIENIA INTEGRACYJNE

Dotyczy to zwłaszcza porozumień integracyjnych krajów, z których nie wywodzą się główne siły prące ku globalizacji oraz porozumień integracyjnych, któ­re nie tylko tworzą wolny rynek, ale także rygorystycz­nie przestrzegają jego zasad. Korporacje transnarodowe i kraje, z których się wywodzą są wprawdzie orędowni­kami wolnego handlu, wszelako pod warunkiem, że nie  narusza on ich interesów.Powstające na świecie i umacniające się strefy wolne­go handlu, unie celne i unie gospodarcze stawiają sobie  wprawdzie za cel rozwój wolnego handlu, ale w obrę­bie tych porozumień. Dyskryminują natomiast wymianę handlową z krajami nie należącymi do danego porożu- mienia. W konsekwencji od połowy 90 lat. XX w. można zaobserwować w gospodarce globalnej ścieranie się dwóch przeciwstawnych tendencji. Z jednej strony glo­balizacja i integracja regionalna uruchomiły ogromne si­ły wspierające liberalizację międzynarodowej wymiany towarowej, a z drugiej integracja regionalna i protekcjo­nizm stosowany przez państwa narodowe hamuje roz­wój wolnego handlu o charakterze globalnym.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)