POWIĄZANIA HANDLOWE

Konkurencyjność krajów zależy od ich powiązań handlowych z zagranicą. Jeśli jest wysoka, to stopień in­tegracji danego kraju z gospodarką globalną jest odpo­wiednio wyższy. Wysoki udział w handlu międzynaro­dowym, duży udział eksportu w produkcie narodowym, wysoki wskaźnik obrotów handlowych z zagranicą per capita i w stosunku do produktu narodowego świadczy o  otwartości gospodarki danego kraju i przyczynia się do jego wyższej konkurencyjności. Im bardziej otwarta na wymianę międzynarodową jest gospodarka, tym le­piej się rozwija. Powszechna akceptacja tej prawidłowo­ści w gospodarce globalnej sprawia, że dziś gospodarki prawie 100 krajów uznawane są za otwarte, podczas gdy w latach 80. za takowe można było uznać zaledwie 40.Żeby być konkurencyjnym w skali świata, trzeba przede wszystkim być konkurencyjnym we własnym kraju. Współ­czesna teoria wymiany międzynarodowej powiada, że na­leży eksportować te produkty, w których wytwarzaniu ma się przewagę konkurencyjną, podczas gdy niegdyś uwa­żano, że należy eksportować te produkty, które jest się w stanie wytwarzać najtaniej.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)