POWIĄZANIA USŁUGOWE

Współczesna gospodarka charakteryzuje się postępującą serwicyzacją. Proces ten polega na wzroście; udziału usług w strukturze zatrudnienia i tworzenia pro-; duktu krajowego oraz rosnącej roli usług jako czynnika j warunkującego produktywność i konkurencyjność produkcji rolnej oraz przemysłowej, a także gospodarki narodowej jako całości. Przejawem tego procesu jest również rosnące znaczenie usług jako przedmiotu eksportu j i importu. Globalizacja gospodarki i współczesny postęp  techniczny sprawiły, że powiązania usługowe stały się nowym obszarem międzynarodowej współpracy, wymiany i      konkurencji. Dotyczy to usług transportowych, komunikacyjnych, turystycznych, budowlanych, finansowych związanych z obsługą administracyjną przedsiębiorstw] J Eksport usług rośnie szybciej niż eksport towarów. W latach 90. eksport usług wzrósł o 70%, podczas gdy eksport towarów o niespełna 60%. Szczególnie wysoki j wzrost tego eksportu występuje w krajach średnio roz­winiętych, a zwłaszcza nieco lepiej rozwiniętych w tej ; grupie (więcej niż dwukrotnie, o 143%). Jest to związane z niskimi kosztami pracy w tych krajach.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)