PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI

W gospodarstwach tego typu, występujących lokalnie w wielu krajach Europy Zachodniej i Południowej (Francja, Niemcy, Hiszpania, Por­tugalia, Włochy, Grecja), istnieje duże zapotrzebowanie na siłę roboczą, zwłaszcza w okresie zbiorów. Pracochłonność tego typu produkcji w krajach rozwiniętych jest wyższa niż w rolnictwie tych krajów. Gospodarstwa te charakteryzuje ponadto bardzo wysoka kapitałochłonność, porównywal­na z kapitałochłonnością w przemyśle. W Niemczech na­kłady kapitału w tego typu gospodarstwach wahają się np. w granicach 250-400 tys. marek (128-205 tys. €) w przeli­czeniu na jedno miejsce pracy.W strefie klimatu umiarkowanego i podzwrotnikowego suchego, czyli w tzw. średnich szerokościach geograficz­nych, występuje ponadto specjalistyczna ekstensywna produkcja roślinna typu monokulturowego. Są to ob­szary uprawy pszenicy w Australii, na Ukrainie, w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Argentynie, uprawy bawełny w Azji Środkowej i Stanach Zjednoczonych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)