PRODUKCJA

Z faktu, że w gospodarce globalnej ogromną rolę odgrywają przepływy kapitałowe i wszelkiego rodzaju usługi nie wynika bynajmniej, iż zmieniła się istota i cele  gospodarowania. Chodzi o to, aby wytwarzać produkty  pozwalające na zaspokojenie potrzeb społecznych. Zmienił się jedynie sposób organizowania produkcji i jej lokalizowania tak, by wytwarzać więcej dóbr, czynić to bardziej efektywnie i osiągać większą wartość użytkową.Poszczególne dobra są produkowane w krajach, które 1 mają po temu najlepsze warunki, pozwalające na uzyska- I nie przewagi konkurencyjnej ich wytwórcom. O wielkości § produkcji nie decyduje zatem rynek krajowy, lecz dostępność do rynku globalnego i pozycja konkurencyjna, jaką i dany wytwórca na nim zajmuje. Rozległość i złożoność  ludzkich potrzeb sprawia, że w procesach produkcyjnych i wytwarza się ogromną liczbę najróżnorodniejszych pro- 1 duktów. Przedmiotem analiz są rozmiary tej produkcji, jej dynamika i struktura w poszczególnych krajach oraz ; w skali globalnej. W ujęciu globalnym chodzi o porów- 1 nanie wysiłku produkcyjnego poszczególnych krajów  i określenie ich udziału w wytwarzaniu kluczowych dla gospodarki człowieka produktów.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)