PRODUKCJA NA DANYCH GRUNTACH

Jeśli produkcja na danych gruntach jest zbyt droga w stosunku do cen rynkowych lub kiedy nie gwarantuje oczekiwanej pro­duktywności czynników produkcji, stają się nieużytkami lub podlegają zalesianiu. W krajach rozwijających się część gruntów wypada również z użytkowania rolniczego, ale w sumie więcej gruntów jest włączanych niż wyłączanych, co daje per saldo przyrost areału użytków rolnych. Wzrost areału użytków rolnych występuje w krajach rozwijających się i jest na ogół związany z rozszerzaniem użytków zielonych oraz zamianą użytków leśnych na grun­ty orne w rejonach tropikalnych. W latach  1986-1996 ob­szar użytkowany rolniczo zwiększał się w Chinach i Bra­zylii o 0,8% rocznie, a w zachodniej Azji o 1,38% rocznie, natomiast w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych od roku 1970, a w Australii od roku 1980 ulegał on zmniej­szaniu. W sumie we wspomnianych regionach wypadło w tym czasie z użytkowania rolnego 49 min ha.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)