PRODUKCJA ROLNA

Mimo malejącego udziału w wytwarzaniu produktu na­rodowego i zmniejszającego się zatrudnienia, rolnictwo ciągle pozostaje ważnym działem produkcji materialnej. Dostarcza produktów alimentacyjnych do bezpośredniego zaspokajania potrzeb żywnościowych (94% protein i 99% kalorii spożywanych przez ludzi), pasz dla hodowanych zwierząt i surowców dla przemyski. Wartość wytwarza­nych w ciągu roku na świecie produktów rolnych szacuje się na 1,3 bln $. Są one wytwarzane przede wszystkim w wysoko gospodarczo rozwiniętych krajach Europy Za­chodniej i Ameryce Północnej. Wprawdzie kraje te mają zaledwie 1-3% udział rolnictwa w tworzeniu PKB, ale wy­twarzają 79% rynkowej wartości produkcji światowego rol­nictwa. Jest to związane z wysokimi kosztami produkcji, j a przede wszystkim z jej strukturą.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!