PRODUKCJA ROŚLINNA

Rolnictwo wędrowne i odłogowe (shifting cultivation) występuje współcześnie w rejonie tropików. Jest to na ogół system rolnictwa żaro­wego, należący do najstarszych form użytkowania ziemi stosowanych przez człowieka. Charakteryzuje się on wy­soką pracochłonnością. Współcześnie gospodaruje w ten sposób około 20 min ludzi na obszarze lasu tropikalnego (deszczowego) i wilgotnej sawanny w krajach rozwijają­cych się. System ten polega na zmianie uprawianych działek (uprawy wędrowne) bez zmiany siedliska lub po­łączonej ze zmianą siedliska (uprawy odłogowe). Poszcze­gólne działki uprawia się nie dłużej niż 3 lata. Okres przer­wy w użytkowaniu wynosi 6-15 lat. Na początku krótkiej pory suchej wycina się na przygotowywanym do uprawy polu krzewy i mniejsze drzewa, zaś większe nacina na .wy­sokości około 3 m w celu zahamowania krążenia soków. Pod koniec pory suchej znajdujący się na polu materiał roślinny jest palony, a po pierwszych opadach pory desz­czowej dokonuje się siewów lub nasadzeń, bez uprzed­niego’wykonania innych zabiegów agrotechnicznych (na­wożenie, orka, bronowanie).

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)