RANCZERSTWO

Ranczerstwo stanowi ekstensywną formę hodowli zwierząt, polegającą na dostosowanym do cech dane­go obszaru i kontrolowanym przez człowieka wypasie. Pastwiska nie są nawożone, ilość biomasy ograniczona, a stanowiska wypasu zmienne. Niezbędne są wówczas rozległe obszarowo gospodarstwa, gdyż na jedną sztukę bydła potrzeba 10-40 ha. W związku z tym zdarza się, że  gospodarstwa mają nawet do 100 tys. ha powierzchni. Ranczerstwo wiąże się z osiadłym trybem życia. Współcześnie występuje w Ameryce Północnej i Południowej, południowej Afryce, Australii i Nowej Zelandii. System ten stosowany jest na półsuchych sawannach i stepach, a ho­duje się w nim owce i bydło rzeźne, niekiedy nawet mleczne. Produkcja jest monokulturowa, a więc hoduje się jeden typ zwierząt, co zwiększa ryzyko ekonomiczne i ekologiczne jej prowadzenia. Gospodarstwa pracujące w tym systemie są zorientowane produkcyjnie na rynek globalny, a więc silnie od niego uzależnione. Niestety, zważywszy na ekstensywny i monokulturowy charakter pro-dukcji, bardzo trudno dostosowują się do zmian popytu i na tym rynku.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)