REZERWY ROPY NAFTOWEJ

Główni importerzy węgla to: Japonia (137 min t), Korea Południowa (54 min t), Tajwan (41 min t), Wlk. Brytania (21 min t), Hiszpania (19 min t), Holandia (18 min t), Włochy (17 min t), Francja (15 min t), Brazylia (13 min t). Niekiedy eksporterzy węgla są także jego im­porterami (Rosja 16 min t, Kanada 20 min t, Stany Zjed­noczone 8 min t, Chiny 2 min t), co jest uwarunkowane względami transportowymi, a niekiedy jakościowymi. Do początku lat 70. (pierwszy kryzys energetyczny) udział węgla w bilansie źródeł zaopatrzenia energetycz­nego świata malał. Wzrost cen ropy naftowej i zakłócenia jej dostaw sprawiły, że zaczęto na powrót doceniać zalety węgla, co zahamowało spadek jego znaczenia. Współ­cześnie jednak wiodącą rolę w bilansie energetycznym —       odgrywa ropa naftowa i gaz ziemny. Z ropy nafto­wej pochodzi 34,5% energii zużywanej współcześnie na świecie, gdy w roku 1974 – aż 48%. Rezerwy ropy naftowej szacuje się na 140 mld t, nie licząc ropy zawartej w piaskach roponośnych i łupkach bi­tumicznych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)