ROLNICTWO PLANTACYJNE

Rolnictwo plantacyjne występuje w strefie tropikalnej i podzwrot­nikowej. Stanowią je wielkie gospodarstwa rolne, użytku­jące ziemię w formie kultur trwałych. Produkują przede wszystkim herbatę, kawę, ananasy, banany, trzcinę cukro­wą, sizal, kauczuk, palmę kokosową i oleistą, z przezna­czeniem na rynek globalny. Charakterystyczne cechy tego typu gospodarki to: specjalizacja w wytwarzaniu jednego produktu (monokultura), dążenie do wysokiej efektyw­ności ekonomicznej, wysokie nakłady kapitałowe, własna wewnętrzna sieć transportowa i komunikacyjna, własne osiedla dla pracowników, własne sortownie i przetwór­nie uprawianych produktów rolnych. Plantacje powstały w czasach kolonialnych jako zaplecze rolnicze dla metro­polii. Ich początki datują się na wiek XVI-XVII. W XIX w. przekształciły się w przedsiębiorstwa kapitalistyczne, a po uzyskaniu niepodległości zostały w większości zachowa­ne jako firmy prywatne lub państwowe i stanowią istotny element gospodarki byłych państw kolonialnych, pozwa­lający na pozyskiwanie dewiz.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)