ROSNĄCE ZADŁUŻENIE

Rosnące zadłużenie i niemożność jego spłaty stały się jednym z problemów globalnych. Został on wywołany 1 zarówno przez kraje udzielające kredytów, jak i zadłużali jące się. W jego rozwiązywaniu muszą zatem uczestni-i czyć zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy. Leży to w inte­resie każdego z krajów z osobna i gospodarki globalnej. Chodzi o to, by wierzyciele mogli odzyskać przynajmniej część długu, a dłużnicy odzyskali choćby część wiary­godności kredytowej i mogli się ubiegać o nowe kredy-i ty, bez których niemożliwy jest ich wzrost gospodarczy na miarę własnych potrzeb i potrzeb gospodarki globalnej. Niewypłacalność zadłużonych krajów oznacza za­hamowanie handlu światowego i międzynarodowych przepływów finansowych, czyli podważa dwa główne filary globalizacji gospodarkiW roku 1998 wynikające z zadłużenia spłaty rat i od­setek krajów rozwijających się wynosiły 286,8 mld $, czy­li 24% ich wpływów z eksportu dóbr i usług (w Amery­ce Łacińskiej 45,7%).

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)