ROZDROBNIONE SREBRO

Rozdrobnione srebro, powstające podczas wywoływania, ma czarne za­barwienie I dlatego powstający obraz fotograficzny jest czarny. Ze wzglę­du na bardzo wysoką czułość filmu na światło białe,’ a także na światło wszelkich barw, wywoływanie musi się odbywać w szczelnie zaciemnio­nym pomieszczeniu, zwanym ciemnią fotograficzną. Aby zapewnić obra­zowi trwałość, po zakończeniu wywoływania usuwa się z filmu pozostałą, nie zmienioną substancję światłoczułą. Czynność ta odbywa się w ^roz­tworze zwanym utrwalaczem. Po utrwaleniu film płucze się w wodzie (aby usunąć utrwalacz) i suszy. Opisane czynności, zwane obrobką fotogra­ficzną wykonują usługowe laboratoria fotograficzne oraz amatorzy, któ­rzy mają chęć zrobić wszystko własnoręcznie I dysponują odpowiednio urządzoną ciemnią fotograficzną.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)