ROZWÓJ ILOŚCIOWY

Wzmga to także rozwój ilościowy oraz jakościowy krajowych usług transferowych. Stanowią one poważne źródło do­chodów przedsiębiorstw transportowych i państw, z któ­rych pochodzą. Znaczne korzyści przynoszą również opłaty tranzytowe i opłaty za korzystanie z kanałów morskich oraz portów.Istnieje wyraźny związek dynamiki rozwoju transpor­tu z dynamiką rozwoju gospodarki i poziomem jej roz­woju. Popyt na międzynarodowe i krajowe usługi trans­ferowe jest zdecydowanie większy w krajach rozwinię­tych, aniżeli w transformujących gospodarkę krajach Eu­ropy Środkowej i Wschodniej oraz krajach rozwijających się. Zależność ta jest szczególnie wyraźna w krajach no­wo uprzemysłowionych Azji Wschodniej.W transporcie wewnętrznym dominującą pozycję zaj­mują przewozy samochodowe ze względu na elastycz­ność tego środka transportu. Rośnie także jego znacze­nie w przewozach międzynarodowych. Międzynarodowe usługi transportowe są świadczone przede wszystkim przez transport kolejowy, lotniczy, przesyłowy i morski. Szczególną rolę w gospodarce globalnej odgrywa trans­port morski, który sam też jest przedmiotem globalizacji.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)