ROZWÓJ TURYSTYKI

Jednocześnie rozwija się turysty­ka wewnętrzna w poszczególnych krajach. Łączne przy­chody z turystyki szacuje się na świecie na 3,85 bln $. Tu­rystyka staje się zatem jedną z najważniejszych form dzia­łalności gospodarczej człowieka i istotnym, a zarazem niezwykle szybko rozwijającym się sektorem gospodar­ki globalnej. Szacuje się, że w obsłudze ruchu turystycz­nego zatrudnionych jest na świecie około 230 min ludzi (co oznacza, że ten sektor oferuje ok. 8% istniejących na świecie miejsc pracy) wytwarzających w granicach 12-13% światowego produktu krajowego brutto. Kraje rozwinięte gospodarczo są wiodącymi obszarami recepcji ruchu turystycznego nie tylko ze względu na swą atrakcyjność turystyczną, ale także w związku z ich pozy­cją w gospodarce globalnej.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)