RUCH TURYSTYCZNY

Rosnąca liczba przyjazdów turystycznych jest związana nie tylko z dosłownie rozumianą turystyką. W tej liczbie mieszczą się również wszelkie przyjazdy nie związane z bezpośrednim podejmowaniem legalnej pracy zarobkowej, a więc podróże służbowe biznesmenów i naukowców, wizyty rodzinne, przemieszczenia osób podejmujących nielegalnie pracę zarobkową oraz tzw. turystyka handlowa. Liczba uczestników międzynarodowego  ruchu turystycznego rośnie wraz z postępującą globali zacją. Ruch turystyczny wiąże się z globalizacją także w ten sposób, że przyjazdy turystyczne są nośnikami wzorców zachowań, modeli konsumpcji i informacji.Jeszcze szybciej niż przejazdy turystyczne rosną przy­chody z turystyki, pochodzące z wydatków osób od­wiedzających poszczególne kraje. W roku 2000 przy­chody te wynosiły 476 mld $, w roku 1990 – 249 mld $, w 1980 – 103 mld $, 1970 – 13 mld $, 1960 – 7 mld $, a w 1950 – 2 mld $. Dane te obrazują, że zmienił się zu­pełnie charakter przyjazdów turystycznych i model tury­stycznej konsumpcji. W roku 1950 przeciętny uczestnik międzynarodowego ruchu turystycznego wydawał 80 $, a w 2000 – około 700 $

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)