RUCHOME POŁĄCZENIA

Odpowied­nio do tego odróżnia się aparaty skrzynkowe, mieszkowe i tubusowe. Inny rodzaj ruchomego połączenia stosowany jest w specjalnym typie aparatów, zwanych lustrzankami dwuobiektywowymi. Korpus tych apara­tów składa się z dwóch części: zewnętrznej, zawierającej materiał świa­tłoczuły i wewnętrznej, wsuwanej szczelnie do części zewnętrznej, podob­nie jak szuflada do szafy, lecz za pomocą zębatki i pokrętła z kółkiem zę­batym. W części wewnętrznej są umocowane nieruchomo, jeden nad dru­gim, dwa obiektywy — dolny, który tworzy obraz na materiale światłoczu­łym I górny, który służy do obserwowania obrazu na matówce. Obiektywy te dają się przesuwać wraz z wewnętrzną częścią korpusu w kierunku prostopadłym do powierzchni filmu.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)