RYBOŁÓWSTWO

Niedobór drewna, rosnący na nie popyt i globalizacja rynku drewna sprawia, że staje się ono jednym z krytycz­nych produktów rozwojowych gospodarki globalnej. Jest to problem tym istotniejszy, że nie dotyczy tylko podaży drewna, lecz także ekonomicznych, społecznych i ekolo­gicznych konsekwencji jego nadmiernego pozyskiwania. Bardzo ważną rolę w gospodarce człowieka odgrywa­ją ryby, zwłaszcza morskie. Są one produktem alimenta­cyjnym spożywanym bezpośrednio przez ludzi i surowcem do wytwarzania pasz oraz tłuszczów. Ryby i skorupiaki do­starczają 1/6 protein zwierzęcych dla spożywających na świecie. Dla miliarda ludzi, w większości zamieszkujących w krajach rozwijających się, ryby są najważniejszym źródłem protein. 3/4 łowionych na świecie ryb ludzie spożywają bezpośrednio. Pozostałe 25% przeznacza się na produkcję pasz i tłuszczu.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)