ŚCISŁY ZWIĄZEK

Istnieje ścisły związek między rozwojem systemu fi­nansowego i różnych jego elementów a rozwojem gos­podarczym. Im lepiej rozwinięta jest gospodarka danego kraju, tym lepiej jest wykształcony w tym kraju system finansowy. Istnienie dobrze rozwiniętego i sprawnie funkcjonującego systemu finansowego stanowi z kolei warunek dynamicznego rozwoju gospodarki i jej ko­rzystnego włączenia do gospodarki globalnej. Jakość sys­temu finansowego jest określana na podstawie analizy stopnia rozwoju i różnorodności rynków finansowych, dostosowania regulacji finansowych do potrzeb współczesnej gospodarki, oceny ryzyka finansowego dla in­westorów instytucjonalnych, sprawności rynku papierów wartościowych oraz relacji między stopą oprocentowania i pożyczek i depozytów bankowych. Biorąc pod uwagę te elementy, najwyżej ocenia się systemy finansowe , funkcjonujące w Szwajcarii, Hongkongu i Wielkiej Bryła \ nii, a także Irlandii, Holandii, Japonii, na Tajwanie i w Sin­gapurze. W pierwszej dziesiątce mieszczą się także Stany Zjednoczone i Kanada.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)