SPECYFICZNA POZYCJA

Specyficzna jest pozycja Australii i Rosji. W ich eksporcie dominują surowce i artykuły pochodzenia roinego. Ponad 170 mld $ (85% to artykuły przemysłowe) j i ponad 180 mld $ importu Meksyku wiąże się z udziałem tego kraju w regionalnym porozumieniu integracyj- j nym NAFTA. O    roli, jaką handel międzynarodowy odgrywa w go­spodarce poszczególnych krajów świata najlepiej świad­czy jego relacja do produktu narodowego. W małych, do­brze gospodarczo rozwiniętych i silnie zintegrowanych z gospodarką globalną krajach suma wartości eksportu i importu stanowi około 70-100% PKB, a niekiedy prze­kracza nawet jego wielkość (Belgia 126%, Irlandia 134 %, Szwajcaria 103%)- Równie wysokie wskaźniki mają jedynie czołowe kraje nowo uprzemysłowione (Singapur 269% , i Hongkong 259%) oraz eksportujące ropę (Zjednoczone Emiraty Arabskie 114%).

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)