SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY

Sprzęt teleko­munikacyjny eksportują 33 kraje, a wartość eksportu wy­nosi 954 mld $. Kraje nowo uprzemysłowione odgrywa­ją natomiast istotną rolę w eksporcie sprzętu radiowo-te- lewizyjnego, którego wartość szacuje się na 130 mld. Pro­dukcja sprzętu RTV przenosi się zdecydowanie do Azji Południowo-Wschodniej i Meksyku. W konsekwencji ro­śnie udział tych regionów w eksporcie. Produkty chemiczne (wyroby z plastiku, nawozy, barw­niki, włókna syntetyczne, wyroby gumowe, farmaceutyki, kosmetyki) stanowią 10% światowego eksportu. W roku 2000 wytworzono na świecie produkty chemiczne o war­tości 1,5 bln $, z czego 1/3 była przedmiotem wymiany międzynarodowej. W Stanach Zjednoczonych, Japonii i Unii Europejskiej powstaje 80% wytwarzanych na świe­cie produktów chemicznych, co daje 70% światowego eks­portu sektora chemicznego.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)