ŚRODKI FINANSOWE

Gwarantuje on posiadanie środków finansowych na prowadzenie produkcji i wiarygodność kredytową, umożliwiającą zaciąganie pożyczek na środ­ki obrotowe oraz inwestycje. Te zaś determinują techniczne uzbrojenie pracy. Z jednej strony są to maszyny i urządzenia, z drugiej nawozy mineralne, chemiczne środki ochrony roślin oraz kwalifikowany materiał siew­ny i hodowlany. Najwyższy stopień mechanizacji rol­nictwa występuje w Europie Zachodniej, zaś najniższy w Afryce. Podobnie jest ze stosowaniem nawozów sztucznych. W Europie Zachodniej zużywa się prze­ciętnie 100-200 kg NPK na hektar, a w Afryce – 3 kg. W konsekwencji kraje o wysokim technicznym uzbro­jeniu pracy mają wysoką produktywność ziemi i pracy. Nie wystarczy przy tym, by w odpowiednie maszyny i urządzenia były wyposażone gospodarstwa rolne.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)