STOPIEŃ INTEGRACJI

Powstaje ona jednak nie na zasadzie aneksji terytorialnej  i hegemonii jednego z państw, lecz na zasadzie dobrowolnej akcesji państw członkowskich, rezygnujących  z części swej suwerenności. Ma ona znamiona organizmu j państwowego o ściśle określonych i strzeżonych grani- i cach, wspólnym parlamencie i wspólnym rządzie, współnej polityce gospodarczej, ujednoliconym systemie prawnym, wspólnej walucie, wspólnym banku centralnym, m wspólnych siłach zbrojnych, a nawet wspólnej fladze, U wspólnym godle i hymnie (jak w Unii Europejskiej). Może ona mieć różną formę organizacyjną, a więc różny  stopień wewnętrznej integracji. Jeśli dotyczy jedynie znoszenia barier ograniczających swobodę przepływu dóbr, usług i czynników produkcji między krajami członkowskimi, nazywana jest integracją negatywną, jeśli zaś polega na tworzeniu wspólnych instytucji i regulacji prawnych, wspólnej polityki oraz zintegrowanej struktury gospodarczej, określana jest mianem integracji pozytywnej.  Integracja negatywna jest typowa dla początkowej fazy i procesów integracyjnych, natomiast pozytywna świadczy i o  ich znacznym zaawansowaniu.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)