SUROWCE BUDOWLANE

Produkcja fosfatów, soli kamiennej i potaso­wej wykazuje tendencję do stabilizacji, natomiast siarki rodzimej wyraźnie maleje. Produkcja soli na świecie wy­nosi 212 min t. W stosunku do roku 1996 wzrosła o 4% i jest bardzo rozproszona. Produkcja fosfatów waha się na poziomie około 140 min t. Stan minimalny osiągnęła w roku 1993 (120 min t), natomiast w roku 2000 było to 141 min t, z czego 27% wydobyto w Stanach Zjednoczonych, 21% w Chinach, 15% w Maroku, 7,5% w Rosji, 5,9% w Tunezji, 3,8% w Jordanii, 2,8% w Izraelu i 1,5% w Syrii.Surowce budowlane (piaski, żwiry gliny, margle, ka­mienie) nie mają charakteru produktów globalnych. Powszechność ich występowania, zbliżona jakość, po­dobny koszt pozyskania i niska wartość sprawiają, że nie ma uzasadnienia poszukiwanie ich w odległych krajach. Ich wydobycie ma na ogół charakter lokalny i stanowi niewielką część produktu narodowego.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)