ŚWIATOWE REZERWY

Światowe rezerwy węgla brunatnego są szaco­wane na 4,9 bln t, z czego 61% przypada na kraje WNP, 19,4% Stany Zjednoczone, 9,2% Chiny, 6,1% Australię, 3% na NiemcyNajwiększymi producentami węgla na świecie, licząc łącznie (wg danych z roku 1999), są Chiny (182 min t an­tracytu, 816 min t bitumin i 46 min t lignitów), Stany Zjed­noczone (5 min t antracytu, 916 min t bitumin, 77 min t lignitów), Rosja (250 min t), Australia (235 min t bitumin, 66 min t węgla brunatnego), Indie (300 min t bitumin, 22 min t lignitów), RPA (2 min t antracytu, 222 min t bi­tumin), Niemcy (40 min t antracytu i bitumin, 161 min t lignitów), Polska (112 min t antracytu i bitumin, 61 min t lignitów).Przedmiotem eksportu są przede wszystkim lepsze ga­tunki węgla kamiennego (ok. 530 min t). Główni ekspor­terzy to Australia (171 min t), RPA (65 min t), Stany Zjed­noczone (53 min t), Indonezja (47 min t), Kanada i Chiny (po 34 min t), Kolumbia (30 min t), Rosja (27 min t), Pol­ska (24 min t), Kazachstan (16 min t). Węgiel ten impor­tują kraje pozbawione własnych złóż i te, które zaprzesta­ły wydobycia.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)