SYSTEM FINANSOWY

Warunkiem rozwoju i prawidłowego funkcjonowania współczesnej gospodarki jest odpowiednio wykształco­ny system finansowy. Jego elementami są banki, różnorodne instytucje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe, fun­dusze powiernicze i inwestycyjne oraz giełdy. Stopień rozwoju instytucji finansowych, ich funkcjonowanie, po­tencjał ekonomiczny, sprawność, dostępność oraz zinte­growanie ze światowym systemem finansowym są istot­nym czynnikiem określającym konkurencyjność po­szczególnych krajów.Sprawność i struktura systemu finansowego są nie­ważne dla nowoczesnej gospodarki, ponieważ system finansowy pełni wobec niej szereg istotnych funkcji: zapewnia dopływ kapitału, prowadzi obsługę transakcji dokonywanych przez podmioty gospodarcze, umożliwia lokatę wolnych środków pieniężnych, po­zwala na publiczną kontrolę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Jest on także ważny dla państwa, jako że umożliwia finansowanie jego zobowiązań poprzez za­ciąganie długu publicznego (obligacje) i sterowanie go­spodarką poprzez politykę pieniężną i kursową.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)