SYSTEM PRODUKCJI ROLNEJ

Mówiąc o produkcji rolnej, eksponuje się na ogół kwe­stię ograniczoności rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zwracając przy tym uwagę na malejący areał użytków rol­nych per capita. Podejście eksponujące rolę tego procesu jest niewątpliwie słuszne, ale nieco uproszczone. Było ono uzasadnione w warunkach funkcjonowania względnie izo­lowanych gospodarek narodowych, lecz jest nieuzasad­nione w warunkach gospodarki globalnej. Rzecz nie leży w tym, że użytkowanych rolniczo i nadających się do rol­niczego użytkowania terenów jest za mało w stosunku do popytu na produkty rolne, lecz w tym, jak te grunty są użytkowane. Po pierwsze, jest to kwestia sposobu użytkowania zie­mi. Może ona być wykorzystywana na grunty orne, łąki i pastwiska (użytki zielone), lasy i cele nierolnicze. Na świecie tylko 37% powierzchni lądowej stanowią użytki rolne (11% to grunty orne, a 26% użytki zielone), około 30% zajmują lasy, a 36% nieużytki i grunty przeznaczone na cele nierolnicze.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)