SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIENIE

Na szczególne wyróżnienie zasługują przy tym Chiny i Ko­rea Południowa, ponieważ wśród 56 eksporterów metali i wyrobów metalowych (265 mld $) mają one najlep­sze przesłanki do wzrostu przewagi konkurencyjnej. Ro­kowania dla przodujących dziś Niemiec (ll%o) i Japonii (7,8%) są natomiast złe. W nienajgorszej sytuacji są zaś j Stany Zjednoczone (6,4%), ale muszą chronić swój rynek wewnętrzny przed napływem tanich produktów z zagranicy, a zwłaszcza z krajów stosujących ceny dumpingowe i subwencjonowanie przemysłu hutniczego. Istotną część (ok. 8%), czyli blisko 450 mld $) mię- j dzynarodowej wymiany towarowej stanowią artykuły elektroniczne i elektrotechniczne. Niemal połowę tego eksportu (200 mld $) przypada na podzespoły elektroniczne, z czego 43%) to tranzystory i lampy elektronowe. W prawdzie 17,3%) podzespołów elektronicznych pocho­dzi ze Stanów Zjednoczonych, ale połowa światowego eksportu tego sektora – z Azji Południowo-Wschodniej z Niemiec zaledwie 4,5%, z Francji 4,2%, I Wielkiej Brytanii 3,3%, Holandii 3,2%, Irlandii 1,3% (ma  ona jednak bardzo wysoki wzrost udziału w rynku i największe w świecie perspektywy wzrostu przewagi konkurencyjnej), Włoch 0,7%.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)