TANIA BANDERA

Ponad połowę tonażu światowej floty handlowej (52%) stanowią statki tzw. „taniej bandery”, zarejestrowane w Pa­namie, Liberii, na Malcie, Cyprze, wyspach Morza Karaib­skiego (St. Vincent, Grenada, Antigua, Bermudy) i Wy­spach Marshalla. Pływa pod nią 68% tonażu statków nale­żących do krajów OECD. Jest to związane z dążeniem do obniżania kosztów dzięki niższym opłatom rejestracyjnym możliwości obniżenia kosztów pracy. Statki „taniej ban­dery” są rodzajem globalnej floty handlowej, obsługującej globalną gospodarkę i zatrudniającej międzynarodowe za­łogi. Podobną rolę pełnią także floty narodowe takich kra­jów jak: Norwegia, Grecja, Singapur, Filipiny, Turcja, Indie, Austria, Szwajcaria, a także w coraz większym stopniu przewoźnicy z krajów o dużych własnych obrotach han­dlowych. Narodowi przewoźnicy obsługują w coraz więk­szym stopniu gospodarkę globalną, a nie narodową. Ich statki łączą główne porty świata, dostarczając do nich su­rowce oraz płody rolne z portów załadunkowych w krajach rozwijających się.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!