TEKSTYLIA I ODZIEŻ

Ocenia się, że 40% półprze­wodników około roku 2010 będzie dostarczanych na ry­nek światowy przez kraje Azji Wschodniej i Południowo- Wschodniej.Na tekstylia i odzież przypada 340 mld $ światowego eksportu, z czego 55% dotyczy odzieży. Z jednej strony  sektor ten uważa się za mało podatny na globalizację, |j ponieważ jego pracochłonność sprawia, iż poszczegól­ne kraje stosują liczne ograniczenia hamujące rozwój wymiany międzynarodowej, chroniąc swoje rynki pracy fi (dopiero w roku 2004 sektor ten zostanie poddany dzia­łaniu liberalizujących handel międzynarodowy zasad 😐 WTO), ale z drugiej strony to globalizacja sprawia, że aż  64 kraje mogą eksportować odzież i kraje azjatyckie oraz 1 Meksyk mogły uzyskać dostęp do wielkich rynków zbytu. Czołowym eksporterem w tym sektorze są Chiny, wykorzystujące swoje zasoby surowcowe i ludzkie dla zbu­dowania ewidentnej przewagi konkurencyjnej.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)