TRANSFER TECHNOLOGII

Inwestycje te stwarzają również możliwość włączenia wytwarzanych w danym kraju pro­duktów do międzynarodowych kanałów dystrybucyjnych i łańcuchów wartości. Dotyczy to zwłaszcza zagranicznych i inwestycji bezpośrednich w krajach rozwijających się 1 i transformujących gospodarkę w byłych krajach socjalistycznych, ale także gospodarczo rozwiniętych. Transfer 1 technologii do tego typu krajów jest również możliwy po- 1 przez zakup licencji na zagraniczne technologie. Jest on 1 związany nie tylko z napływem do kraju nowoczesnego  majątku trwałego, ale także wiedzy na temat jego obsługiwania i sposobu wytwarzania nowoczesnych produktów, czyli tzw. know how. Dzięki transferowi technologii ;| wzrasta konkurencyjność krajów zyskujących dostęp do 1 najnowszych osiągnięć techniki związanych z wytwarza-l niem nowoczesnych produktów, ich dystrybucją i użytkowaniem.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)