TRANSPORT I TELEKOMUNIKACJA

Wręcz przeciwnie, i stał się on „języczkiem u wagi” i jego sprawność decy­duje bardzo często o konkurencyjności, zwłaszcza gdy chodzi o konkurowanie czasem. Głównie dzięki trans- j portowi dokonuje się charakterystyczna dla gospodarki globalnej kompresja czasu i przestrzeni. Świat się bynajmniej nie zmniejszył, a odległości nie zmalały, skrócił się natomiast czas ich pokonywania. Różne punkty świa­ta stały się bardziej dostępne. Można do nich dotrzeć szybciej, łatwiej i taniej. Rozwijający się dynamicznie transport jest z jednej strony czynnikiem sprawczym glo­balizacji, bo ją umożliwia, a z drugiej stanowi jej konsekwencję, gdyż z niej wynika. Rozwój transportu i telekomunikacji ma dwa aspekty infrastrukturalny i usługowy. Z jednej strony wymaga odpowiedniej sieci urządzeń, stanowiących kapitał mate­rialny gospodarki, z drugiej zaś związany jest ze sposo­bem ich wykorzystania i świadczenia stosownych usług. Usługi te są coraz częściej przejmowane przez transna­rodowe korporacje.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)