TRWAŁA TENDENCJA

Trwałą tendencją jest natomiast, wynikająca z globalizacji, potrzeba szybkiego przemieszczania wielu osób i cennych ładunków na du­że odległości. Globalizacja wpływa nie tylko na rozwój transportu lotniczego, ale także na sposób jego funkcjonowania. Obserwuje się postępującą kooperację towarzystw lotni­czych. Znikome szanse przetrwania na konkurencyjnym i      wymagającym rynku usług lotniczych mają niewielcy przewoźnicy narodowi. Przyszłość należy do wielkich to­warzystw lotniczych, tworzących alianse strategiczne. Obecnie na świecie działają cztery tego typu wielkie po­rozumienia. Największym jest „Star Alliance”, zdomino­wane przez niemieckie towarzystwo lotnicze Lufthansa. Jego głównymi uczestnikami są SAS (Szwecja), AVA (Au­stria), United Airlines (Stany Zjednoczone), Air Canada, Singapore Airlines i Varig (Brazylia). Porozumienie to kontroluje 25% globalnego rynku usług lotniczych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!