UZBROJENIE PRACY

Ko­nieczne jest także infrastrukturalne otoczenie produkcji rolnej w postaci infrastruktury technicznej i społecznej, umożliwiającej zastosowanie nowoczesnej techniki i technologii, organizacji pracy oraz rynkowej orientacji produkcji. Aby możliwa była nowoczesna towarowa produkcja, musi istnieć duży dostępny rynek, zarówno wewnętrzny jak i światowy, na którym zbywane są wytwarzane pro­dukty, a cena zapewnia opłacalną produkcję. Na rynkach światowych notuje się stały spadek cen produktów rol­nych. Są one współcześnie niższe niż w latach 70. i 80. Szczególnie silnie spadają ceny kawy, kakao i cukru. Tanieją zboża i główne gatunki mięsa. Na stałym poziomie utrzy­mują się ceny rolnych surowców przemysłowych (kau­czuk, bawełna, wełna). Szacuje się, że np. w  roku 2000producenci rolni stracili z tego powodu około 5% przy­chodów Spadek cen wynika z nadprodukcji, dużych za­pasów i urodzaju, jak również  producenci rolni stracili z tego powodu około 5% przy­chodów .

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)