UŻYTKOWNICY INTERNETU

Użytkowników Internetu było 384 min, z czego 35% w Stanach Zjednoczonych, 9% w Japonii, 6% w Niem­czech, 5% w Wielkiej Brytanii, po 4% w Korei Południo­wej i Kanadzie. Liczba użytkowników Internetu rośnie, ale jest to ciągle mniej niż 1/10 ludności świata. Najwięcej  jego użytkowników (43%) mieszka w Ameryce Północnej. Na Europę przypada 28%, Azję Wschodnią 24%, Amerykę Łacińską 4%, a Afrykę – mniej niż 1%.Najwięcej rozmów telefonicznych prowadzą mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. W roku 1998 przeprowadzono 1 w tym kraju 552,81 mld lokalnych rozmów telefonicznych,  96,137 mld krajowych i 4,535 mld zagranicznych. W Niemczech przeprowadzono w tym czasie 52,7 mld rozmów 1 krajowych i 1,427 mld zagranicznych.Usługi telekomunikacyjne są niezwykle dynamicznie 1 rozwijającym się rynkiem. Obroty tego sektora rosną o po- i nad 10% rocznie. W roku 2000 szacowano je na 154 mld €. ‚ Podobnie jak w odniesieniu do transportu można powiedzieć, że telekomunikacja jest przesłanką globalizacji, a za- 1 razem jej konsekwencją. Można to także odnieść do przepływów ludzi, środków pieniężnych oraz idei związanych 1 z podróżami międzynarodowymi, określanymi w uproszczeniu jako „turystyka”.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)