W GOSPODARCE GLOBALNEJ

W gospodarce globalnej systemy finansowe poszcze­gólnych państw przenikają się i łączą w jedną globalną całość, zdominowaną w coraz większym stopniu przez ponadnarodowe i międzynarodowe instytucje finanso­we. Przejawem tego procesu jest rola, jaką odgrywa w kształtowaniu światowych finansów Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, przejmowanie kon­troli nad systemami bankowymi krajów rozwijających się, zwłaszcza nowo uprzemysłowionych i byłych socjali­stycznych, przez banki zagraniczne podążające za swoimi klientami i możliwościami stwarzanymi przez rozwijają­ce się gospodarki, pojawianie się transnarodowych in­stytucji finansowych w poszczególnych krajach i związana z tym koncentracja kapitału. Elementem tego procesu jest także malejąca rola walut narodowych, a wzrastają­ce znaczenie dolara oraz euro.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)