W KRAJACH ROZWINIĘTYCH

W krajach gospodarczo rozwiniętych produkcja rolna ma charakter rynkowy, jest zdominowana przez produkty zwierzęce, podczas gdy w krajach o niższym poziomie rozwoju dominują łatwiej­sze w wytwarzaniu produkty roślinne. Produkty zwierzę­ce są zaś droższe niż roślinne. W krajach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego 31% PKB wytwarzane jest w rolnictwie, ale w subsaharyj- skich krajach Afryki ponad 50%. W krajach o średnim po­ziomie rozwoju gospodarczego rolnictwo wytwarza 12% PKB. Dla wielu słabo gospodarczo rozwiniętych krajów świata produkcja rolna jest podstawowym rodzajem wy­twórczości. To ono oferuje miejsca pracy dla większości społeczeństwa, wytwarza znaczną część produktu naro­dowego i jest źródłem wpływów z eksportu. Dzieje się tak dlatego, że prosta produkcja rolna nie wymaga wielkich nakładów kapitałowych ani zbyt dużych umiejętności. Jed­nocześnie jest ona niezbędna jako źródło pożywienia dla ludności.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)