W NIEKTÓRYCH REGIONACH

W niektórych regionach udział trwałych użytków zie­lonych jest wyższy od 69% (w Oceanii wynosi 89%, sub- saharyjskiej Afryce 83%, Ameryce Południowej 82%, wschodniej Azji 80%). W południowej Azji aż 92% agro- ekosystemów stanowią z kolei grunty orne (w Indiach 94%), a w Azji Południowo-Wschodniej – 84%.Struktura rolniczego użytkowania ziemi tylko częścio­wo zależy od warunków przyrodniczych, uwarunkowana jest przede wszystkim ekonomicznie. Można zamienić część nieużytków na użytki rolne, a użytki zielone prze­kształcić w grunty orne, ale wymaga to nakładów kapita­łowych. Warunkiem ich zastosowania w rolnictwie jest od­powiednio wysoka stopa zwrotu, ta zaś zależy od efek­tywnego popytu na rynku globalnym. W wielu krajach, głównie gospodarczo rozwiniętych, obserwuje się wypa­danie z użytkowania tzw. gruntów marginalnych, a więc takich, których rolnicza eksploatacja jest nieopłacalna w obecnych warunkach ekonomicznych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)