W PĘTLI ZADŁUŻENIA

Znalezienie się w pętli za­dłużenia, gdy niespłacone odsetki powiększają wielkość zadłużenia i podstawę obliczania kolejnych niemożliwych do spłacenia odsetek (nie mówiąc już o kolejnych ratach), obniża w sposób zdecydowany konkurencyjność krajów popadających w pułapkę kredytową.Dwie ostatnie dekady 2002 r. przyniosły ogromny wzrost zadłużenia zagranicznego i ujawniły, groźną dla światowego systemu finansowego oraz światowej wy­miany handlowej, niezdolność wielu krajów do spłaca­nia swoich długów. Dotyczy to zwłaszcza krajów rozwi­jających się i byłych krajów socjalistycznych Europy Wschodniej. W szczególnie trudnej sytuacji znalazło się 41 poważnie zadłużonych krajów najsłabiej rozwiniętych. Określa się je skrótem HI PC (heavily indebted poor co- untries). Wiele z nich przeznacza na obsługę zadłużenia zagranicznego (spłata kolejnych rat i odsetek) jedną pią­tą, a niekiedy więcej rocznego budżetu, co staje się cię-j żarem nie do udźwignięcia dla ich wątłych gospodarek, wyklucza możliwość rozwoju, rodzi u dłużników alternatywę: „spłacać długi czy wspierać wzrost”, a dla wie­rzycieli stwarza dylemat: „żądać spłaty czy darować długi i pożyczać dalej”.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)