W WIĘKSZOŚCI SEKTORÓW

Mają nie- ; mai 20% udziału w światowym eksporcie odzieży, 25% ;  w eksporcie tekstyliów dla gospodarstw domowych i tapicerstwa, 15% w eksporcie odzieży sportowej. Przystą­pi pienie tego kraju do WTO poprawi jeszcze zapewne je- j go pozycję w tym sektorze. Maleje natomiast udział krajów rozwiniętych, co po części wynika z wysokich kosztów pracy i dążenia do jej jak najbardziej produktywnego zastosowania, a po części jest efektem działań zmierzających do dania szansy krajom rozwijającym się, które muszą eksportować by się rozwijać, a niewiele jest pro- I duktów (takich jak tekstylia, wyroby skórzane czy obuwie), które są w stanie wytworzyć na poziomie wymaganym przez rynek globalny.Okazuje się, że kraje gospodarczo rozwinięte dominują prawie we wszystkich głównych sektorach handlu [ światowego. W niektórych sektorach, zwłaszcza na ryn­ku podzespołów elektronicznych, odzieży i obuwia, istotną rolę zaczynają odgrywać wyłaniające się rynki ; krajów nowo uprzemysłowionych. Obserwuje się wyraźny wzrost integracji krajów rozwijających się z rynkiem globalnym.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)