W WIELU KRAJACH

W wielu krajach gospodarowanie zasobami leśnymi ma charakter rabunkowy. W większości krajów europejskich i w Stanach Zjednoczonych roczny przyrost zasobów drewna jest wprawdzie większy niż ubytek wynikający z pozyskiwania drewna, ale stopa przyrostu maleje. Suge­ruje to niezrównoważoną produkcję drewna w długim czasie. Pogarsza się także struktura florystyczna i wiekowa zasobów leśnych.W krajach rozwijających się zręby są na ogół większe od przyrostów, a pozyskane po wycięciu lasu grunty prze­znacza się na cele nieleśne. Jeśli nawet pojawiają się no­we nasadzenia, to w zasadzie są to mniej wartościowe gatunki drzew. Głównym kryterium doboru sadzonych gatunków jest, aby szybko rosły i były łatwe w uprawie.Rosnący popyt na drewno jest związany z potrzebami ;| energetycznymi krajów rozwijających się i rosnącym zapotrzebowaniem na drewno przemysłowe. Coraz większa liczba ludności krajów rozwijających się, pozbawionych na ogół mineralnych surowców energetycznych i zbyt ubo­gich by je nabywać na światowym rynku, sprawia, że rośnie popyt na tanią energię uzyskiwaną z biomasy.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)