W ZALEŻNOŚCI OD CZYNNIKÓW

W zależności od stosowanej w różnych krajach i regio­nach kombinacji przyrodniczych i pozaprzyrodniczych czynników rozwoju rolnictwa, panującego sposobu pro­dukcji i jej struktury, można wyróżnić na świecie kilka cha­rakterystycznych systemów produkcji rolniczej, zwanych też typami rolnictwa. Bywają one różnie nazywane, ale istota typologii pozostaje niezmienna. Podstawą klasyfika­cji może być dominujący w danym typie rolnictwa produkt lub dominujące na danym obszarze cechy środowiska geograficznego. W klasyfikacji stosowanej przez Światową Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization – FAO) wyróżnia się systemy: produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej, wyspecjalizowa­nej gospodarki rynkowej, roślinno-inwentarskie (gospo­darki mieszanej), rolnictwa nawadnianego (irygacyjnego).

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)