W ZASPOKOJENIU POTRZEB

Zasadnicze znaczenie w zaspokajaniu potrzeb energe­tycznych współczesnej gospodarki ma węgiel, ropa nafto­wa i gaz ziemny. Na świecie wydobywa się około 4,4 mld t węgla. Do roku 1997 wydobycie tego surowca rosło, a obecnie wy­kazuje tendencję malejącą w skali świata. Światowa pro­dukcja węgla jest przedstawiana w formie zagregowanej. Na wielkość tę składa się wydobycie antracytu, bitumin, li­gnitów i węgla brunatnego. Pewnym uproszczeniem jest stosowany na ogół podział węgla na kamienny i bmnat- ny. W zasadzie nie ma jednoznacznej definicji, pozwalają­cej na określenie, na czym polega różnica między lignita­mi a węglem brunatnym. Niektóre statystyki traktują je łącznie, inne oddzielnie, a są i takie, w których lignity uznawane są za węgiel brunatny, a w innych niektóre ich gatunki są zaliczane do węgla kamiennego. Na ogół za węgiel kamienny uważa się antracyt i bituminy, zaś ligni­ty za brunatny.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)