WADA SYSTEMU

Wadą tego systemu jest sil­ne uzależnienie od cen na rynku światowym i warunków dostaw dyktowanych przez odbiorców na ogół o pozycji monopolisty, duże zapotrzebowanie na kapitał, długi okres zamrożenia kapitału do momentu uzyskania pierwszych zbiorów (w wypadku produkcji kauczuku wynosi on np. ok. 7 lat), wyobcowanie z gospodarki lokalnej i re­gionalnej, stosunkowo mała oferta miejsc pracy, ograni­czenie możliwości produkcji żywności przeznaczonej na  zaspokojenie miejscowych potrzeb, zagrożenie szkodni­kami i nieprzewidzianymi zjawiskami klimatycznymi.Trwałe uprawy strefy umiarkowanej stanowią od­mianę gospodarki plantacyjnej. Są to przede wszystkim uprawy winorośli, tytoniu, chmielu lub owoców. W prze­szłości ich powstawanie było związane z dużymi pobliski­mi rynkami zbytu. Współcześnie system ten jest stosowa­ny w rejonach o silnych tradycjach, określonej produkcji wyjątkowo dogodnych warunkach naturalnych, sprzyjają­cych uprawie określonych typów roślin.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)