WAHANIA WSKAŹNIKÓW

W krajach gospodarczo rozwiniętych o dużych rynkach wewnętrznych wskaźniki te wahają się w granicach 20-50%. W słabo rozwiniętych nie przekraczają 20%, a w najsłabiej – 10%. Jest to związane z tym, że kraje te niewiele eksportują, a ponadto ich pro­dukty eksportowe mają niską wartość (surowce, produk­ty rolne, proste wyroby przemysłowe). W latach 90. generalnie wzrastała rola międzynarodo­wej wymiany towarowej dla gospodarki poszczególnych krajów, przy czym najbardziej w grupie krajów gospodar­czo rozwiniętych (z 28,3% w roku 1988 do 38,3% w roku 1998), a zwłaszcza w krajach Europejskiej Unii Monetarnej (z 41,0% do 54,4%), co wiąże się z uczestnictwem tych krajów w gospodarce globalnej. Zmalała natomiast rola międzynarodowej wymiany towarowej w gospodarce większości krajów subsaharyjskich i Azji Południowej.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)