WARTOŚĆ RYNKOWA

Najważniejszym surowcem metalicznym jest ruda że­laza. Na świecie wydobywa się jej około 1 mld t o różnym poziomie okruszcowania. Współczesne hutnictwo poszu­kuje rud o okmszcowaniu nie mniejszym niż 60%. Niskie okruszcowanie większości (poza szwedzkimi) rud euro­pejskich (30-40%) sprawiło, że w zasadzie zaniechano ich  wartość rynkowa wynosi 28 mld $. Wielkie międzynarodowe koncerny kontrolują również wydobycie md metali i rynek metali. Spośród innych licznych surowców metalicznych wy­dobywanych na świecie, najważniejsze znaczenie dla go­spodarki mają: boksyt, służący do produkcji aluminium, miedź, a także srebro, złoto i platyna. Na świecie wydo­bywa się około 140 min t boksytu, a jego wydobycie sta­le rośnie. Ponad 75% boksytów i aluminy dostarczanych na rynki światowe pochodzi z krajów rozwijających się.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)