WARUNEK SKUTECZNEJ INTEGRACJI

Na początku XXI w. istnieje na świecie około 40 rozmaicie funkcjonujących regionalnych porozumień inte­gracyjnych o różnym zakresie i stopniu zaawansowania integracyjnego. Szacuje się, że w roku 2000 ponad poło­wę światowego handlu międzynarodowego stanowiły transakcje realizowane w obrębie tych porozumień, podczas gdy w roku 1980 stanowiły one mniej niż 1/3. Świat czy to zarówno o sile regionalnych porozumień integracyjnych, jak i dynamice procesu integracji regionalnej w ostatnich dwóch dekadach.Warunkiem skutecznej integracji regionalnej jest odpowiednio wysoki poziom rozwoju gospodarczego krajów założycielskich i otwartość ich gospodarek. In­tegracja regionalna nie jest czynnikiem wzrostu gospo­darczego samym w sobie, lecz jego katalizatorem. Jeśli zaś wchodzi w fazę inkorporacyjną, co oznacza, że da- ij ne porozumienie przyjmuje nowych członków, to czyni to przede wszystkim z myślą o swoich celach politycznych i własnym wzroście gospodarczym oraz rozszerz* niu rynku, na którym obowiązują reguły wolnego han-l dlu.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)